Financiering blokhut

Vanwege een verplichte verhuizing, heeft Stichting Bouwfonds, met behulp van de verhuisvergoeding, deze blokhut gefinancierd, inclusief de afkoop erfpacht. De Scouting groep betaalt aflossing en rente tegen een zeer gunstig bedrag en lage rente.

Website: Scouting Phoenix